22-23 жовтня 2020 року на кафедрі хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного університету було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT» присвячену 50-річчю створення кафедри.

Мета конференції – виявлення і аналіз актуальних технологічних, виробничих і екологічних проблем різних галузей промисловості, формування рекомендацій з їх вирішення, обмін науковими ідеями та досвідом, розширення партнерських зв'язків, впровадженням новітніх технологій на промислових підприємствах.
 

Міжнародна науково-практична конференція
«ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT». Хмельницький нацiональний унiверситет

 

У роботі конференції приймали участь науковці, освітяни, представники галузевих інститутів, керівники і співробітники підприємств. з України, Польщі, Чехії, Литви, Туреччини та Німеччини.
 

Міжнародна науково-практична конференція
«ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT». Хмельницький нацiональний унiверситет

 

Презентували вітання та побажання плідної роботи учасникам конференції колеги-викладачі, які стояли біля витоків кафедри: доцент Марко Заверач, доцент Галина Тарасова, старший викладач та студентка першого випуску кафедри Елігія Брюхова.
 

Міжнародна науково-практична конференція
«ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT». Хмельницький нацiональний унiверситет

 

Про історію заснування та розвиток кафедри хімії та хімічної інженерії представила доповідь завідувачка кафедри доцент Тетяна Іванішена.
 

Міжнародна науково-практична конференція
«ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT». Хмельницький нацiональний унiверситет

 

До участі у засіданнях конференції долучилось багато колег з інших кафедр Хмельницького національного університету, а також студенти старших курсів спеціальностей 102 «Хімія» та 161 «Хімічні технології та інженерія».
Тематика конференції охоплює широке коло питань, пов'язаних зі специфікою хімічної технології інженерії, індустріального розвитку, новими технологічними рішеннями у виробництві, переробкою та утилізацією речовин, матеріалів, процесами вимірювання, математичним моделюванням.
Усі доповіді і виступи учасників конференції сформовані у п’ять тематичних блоків: матеріалознавство і прогресивні технології у виробництві нових матеріалів; інновації освітнього процесу підготовки фахівців для хімічної технології та інженерії; новітні розробки в галузі технології і конструювання швейних виробів. Дизайн текстильних матеріалів і одягу; проектування взуття та технологічні процеси з використанням сучасних матеріалів і обладнання; товарознавство і контроль якості продукції в промисловості. Ресурсо- і енергозберігаючі технології та охорона довкілля.
 

Міжнародна науково-практична конференція
«ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT». Хмельницький нацiональний унiверситет

 

Особливе зацікавлення викликали доповіді професора Любоша Хеса (Lubos Hes) з Ліберецького університету (Чехія) «Principle and applications of the objective evaluation of warm-cool feeling water vapour permeability of fabrics» та наукового співробітника Хакана Гедіклі (Hakan Gedikli) з Bursa Uludag University (Туреччина) «Electrospun PANi/PEO nanofibers in terms of electrical conductivity».
За активною підтримкою та ініціативи учасників конференції проведено круглий стіл «Інновації хімічної технології та інженерії для бізнесу». Конференція також є корисною для молодих науковців, аспірантів, магістрів, оскільки сприяє формулюванню нових ідей в області хімічних технологій та інженерії, проведенню міждисциплінарних досліджень з метою участі у грантових програмах.
За результатами роботи наукового та програмного комітетів кращі доповіді рекомендовані для публікацій у міжнародній колективній монографії “Advanced technologies in education, industry and the environment” (Польща). За результатами роботи міжнародної конференції видано збірник тез доповідей, усі учасники отримали сертифікати.
 

Міжнародна науково-практична конференція
«ADVANCED CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS FOR INDUSTRY AND THE ENVIRONMENT». Хмельницький нацiональний унiверситет

 

Колектив кафедри висловлює вдячність усім учасникам конференції за представлені цікаві доповіді та співпрацю. Реалізація даних заходів сприятиме зміцненню діючих контактів і налагоджуванні нових, формуванні мобільності студентів і викладачів ЕРАСМУС з представниками країн Європейського союзу, урядовими організаціями, представниками промисловості та бізнесу, навчальними та науковими закладами, а також розширення кола зацікавлених осіб, що долучаються до науково-виробничої міжнародної співпраці.
 

Ольга Параска к.т.н, доцент, відповідальна за наукову роботу кафедри хімії та хімічної інженерії.