Виробнича практика студентів є важливою частиною підготовки хіміків-технологів у  Хмельницькому національному університеті. ЇЇ метою є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці у лабораторії, на виробництві; формуванні у них, на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових та виробничих умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

У період з 27 січня по 8 лютого 2020 р.  відбулися виробничі  практики  для студентів 3 та 4 курсів факультету технологій і дизайну спеціальностей 161 «Хімічні технології і інженерія» та 102 Хімія на провідних підприємствах Хмельницької області : ТОВ Сіріус Екстружен, ТОВ Укрелектроапарат, ТОВ Гідроарматура, Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області, Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (НДЕКЦ), ДП «Хмельницькстандартметрологія», Красилівський агрегатний завод, ТОВ АРТХІМ та СНЕТ.

 

  

Фото 1. Визначення густини спирту та результати тонкошарової хроматографії (лабораторії НДЕКЦ)

 

 

 Фото 2. Аналіз та ідентифікація невідомої речовини за допомогою  хромато-мас-спектрометрії

 

 

А от колектив СНЕТ та АРТХІМ – це молоді ентузіасти, об’єднані спільною метою створення вітчизняної компанії, яка на рівних конкурує з відомими світовими брендами. ТОВ СНЕТ та АРТХІМ є виробниками засобів до друкарських процесів, для системи зволоження та змивання кольорових валів.