161 Хімічні технології та інженерія 102 Хімія

пов’язана з розробкою комплексу технологічних, технічних і організаційних заходів, направлених на зменшення забруднення навколишнього середовища і потребує розв’язання задач:

 

– розробки і впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;

– реконструкції підприємства з впровадженням новітніх природоохоронних технологій;

– проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.
акцентує увагу на здатності забезпечувати діяльність в процесі хімічної освіти, експериментальної та теоретичної хімії, виробництва та аналізу хімічної продукції, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. 
  Сфери діяльності випускників

 

- підприємства всіх галузей промисловості та сільського господарства, (харчові, хімічні,фармацевтичні, енергетичні, нафто-і  газопереробки, транспорту та ін.);

 

- місцеві органи охорони природи і управління природокористуванням;


- криміналістичні лабораторії;


- хіміко-аналітичні лабораторії підприємств харчової,переробної,  хімічної та інших галузей промисловості;


- державні організації зі стандартизації, сертифікації і метрології;


- санітарно-епідеміологчні служби;


- підрозділи митної служби;


- науково-дослідні заклади
навчальні заклади всіх рівнів акредитації. 

 

- лабораторії підприємств хімічної, металургійної, нафто- та газопереробної промисловості;

 

- науково-дослідні інститути;

 

- державні установи з сертифікації і контролю якості продукції;

 

- митниці України;

 

- лабораторії з хімічного та екологічного контролю природоохоронних служб;

 

- центри сертифікації і стандартизації;

 

- лабораторії підприємств з переробки сільськогосподарської продукції;

 

- санітарно-епідеміологічна служба;

 

- середні загальноосвітні школи, школи з поглибленим вивченням наук;

 

- професійно-технічні училища, технікуми; ліцеї, гімназії, коледжі, університети.

Випускники можуть обіймати  посади  

 

- завідувач лабораторії, завідувач структурних підрозділів, пов’язаних з питаннями охорони навколишнього середовища та промислової політики;

 

- керівник (технолог, хімік) виробничих підрозділів у харчовій, хімічній переробній, енергетичній галузях промисловості, фармації, транспорті та сільському господарстві;

 

- хімік;

 

- інженер-лаборант, інженер-дослідник;

 

- інженер-технолог (хімічні технології), інженер з підготовки виробництва;

 

- інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з техногенно-екологічної безпеки;

 

- інженер з якості

 

- технік; технік-лаборант, технік із стандартизації, технік-технолог;

 

- лаборант (хімічні і фізичні дослідження);

 

- викладач, методист;

 

- митний брокер.

 
 

- хімік;

 

- молодший науковий співробітник  відділу лабораторних досліджень;

 

- технік;

 

- вчитель хімії;

 

- старший лаборант;

 

- лаборант (хімічні та фізичні дослідження).