Мандзюк Ігор Андрійович

Посада: завідувач кафедри хімічної технології, професор ХНУ, доктор технічних наук

У 1973 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю “Хімічна технологія”. У 1984 році захистив дисертацію на здобуття вченого звання кандидат технічних наук у Дніпропетровському хіміко-технологічному університеті.

Тема дисертації: “Исследования условий возникновения внутренних напряжений в многокомпонентных системах”.

У 2012 році захистив дисертаційну роботу на звання доктора технічних наук

Наукові інтереси:

Розробка технологій рециклінгу промислових і побутових відходів.

Розробка нових композиційних матеріалів за нанотехнологіями.

 

Нездоровін Василь Павлович

Посада: доцент, кандидат хімічних наук

Закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування у 1984 році. Захистив дисертацію на тему “Особенности анодного окисления алюминия в неводных электролитах” за спеціальністю фізична хімія у 1998 році.

Наукові інтереси:

Теорія графів, математична оптимізація хіміко-технологічних процесів, поверхневі явища матеріалів.

Заверач Євгенія Марківна

Посада: доцент, кандидат технічних наук

Вищу освіту отримала в Санкт-Петербурзькому державному технологічному інституті (технічний університет) на кафедрі технології електрохімічних виробництв (роки навчання 1989 – 1995). У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Електрохімічний сенсор для визначення вмісту галогеноводнів у повітряному середовищі» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».У 2007 році отримала у складі колективу авторів премію Президента України для молодих вчених за роботу «Електрохімічні сенсори нового покоління для моніторингу екологічної безпеки повітряного середовища».

Наукові інтереси:

Нанотехнології, композиційні покриття та матеріали, електрохімічні методи аналізу, електрохімічні методи очистки стічних вод, енергозберігаючі технології.

Іванішена Тетяна Володимирівна

Посада: доцент, кандидат технічних наук

Закінчила у 1999 році Технологічний університет Поділля по спеціальності “Охорона навколишнього середовища”. Захистила дисертацію у 2008 році на тему: “Розробка технологій виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі рециклатів ПЕТФ у взуттєвій промисловості”.

Наукові інтереси:

Методи екологічної оцінки сфер навколишнього середовища.

 

 

Стремецький Олександр Іванович

Посада: старший викладач

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1994 році. На кафедрі працює з вересня 1995 року. Закінчив аспірантуру при Київському політехнічному інституті в 2000 році.

Наукові інтереси:

Лежать у сфері електрохімічної енергетики та екологічних проблем електрохімічних виробництв.